Vergoedingen en regelingen

Vergoeding

Uw behandeling bij praktijk Wijzer wordt in beginsel vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Voorwaarde is wel dat u wordt verwezen door uw huisarts en beschikt over een verwijsbrief waarin staat dat u wordt verwezen voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Er is geen beperking aan het aantal therapiegesprekken dat wordt vergoed.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het type polis dat u heeft. In het geval van een restitutiepolis wordt de behandeling doorgaans geheel vergoed, met uitzondering van uw eigen risico. Indien u een naturapolis heeft van een ongecontracteerde zorgverzekeraar, verschilt de vergoeding per zorgverzekeraar aanzienlijk (53 – 80%). Een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en de mate waarin zij vergoeden vindt u hier.

Ik raad u aan voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding, of u van tevoren toestemming moet vragen voor behandeling en of er aanvullende eisen en voorwaarden zijn.

Contracten 2024

Wijzer Psychotherapie heeft voor 2024 een contract afgesloten met DSW en Stad Holland. Wanneer u in behandeling komt bij Wijzer en verzekerd bent bij een van deze verzekeraars wordt de behandeling volledig vergoed en wordt rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gefactureerd.

Tarieven

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. In dit nieuwe model worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties waarbij het type en de duur van het consult het tarief bepalen. Hierbij wordt bij Wijzer uitgegaan van de tijd die in de agenda is gepland (het zogenaamde planning = realisatie principe). Welke gevolgen dit nieuwe model heeft, leest u hier. Bekijk hier de patiëntenfolder zorgprestatiemodel.

Praktijk Wijzer volgt de tarieven voor specialistische zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven vindt u hier. De nota wordt aan u verstuurd en u betaalt deze rechtstreeks aan praktijk Wijzer. U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Ik kan met u, voorafgaand aan de behandeling, een betalingsregeling treffen indien uw zorgverzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt of u niet in een keer voor hoge kosten wilt komen te staan.

Meer over tarieven Over Zorgproduct (OZP’s) en zelfbetalers vindt u hier.

Voor meer informatie over betalingsvoorwaarden leest u hier verder.

No show of het te laat afzeggen van afspraken

Indien u niet verschijnt op een afspraak of deze minder dan 24 uur van tevoren afzegt, wordt er 80 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt, ook in het weekend, annuleren door mijn voicemail in te spreken of een mail te sturen.

Klachtenregeling

Praktijk Wijzer is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, dan nodig ik u uit om dit met mij te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Indien u het gevoel heeft dat wij hier samen onvoldoende uitkomen, dan is bemiddeling door een collega een volgende optie. Als dit onvoldoende werkt of u hier onvoldoende vertrouwen in heeft, kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. U kunt hier lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Overige informatie

Cliëntenfolder LVVP 2022

Privacy Statement Bas de Weerd

Privacy informatie voor patiënten

Kwaliteitsstatuut Bas de Weerd