Aanmelden en wachttijd

Aanmelden

U kunt eenvoudig contact opnemen via het onderstaande, beveiligde formulier. Ik zal vervolgens telefonisch contact met u opnemen. U kunt zich ook direct telefonisch aanmelden via telefoonnummer 06-12246639. Indien ik niet bereikbaar ben, kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

In het eerste telefonische contact bespreek ik kort met u de reden van aanmelding en onderzoeken wij gezamenlijk of aanmelding bij praktijk Wijzer voor u het meest passend is. Daarnaast zal ik enkele praktische zaken met u doornemen.

Indien na het telefonisch contact blijkt dat aanmelding bij praktijk Wijzer inderdaad op zijn plaats is, vraag ik u dit uitgebreidere aanmeldformulier in te vullen en dit, samen met de verwijzing van de huisarts en eventuele informatie van voorgaande behandelingen naar mij toe te sturen. Hiertoe ontvangt u een link naar mijn beveiligde omgeving. Zodra ik deze informatie binnen heb neem ik contact met u op voor het plannen van een eerste afspraak.

Ik ben aangesloten bij zorgdomein voor informatie-uitwisseling met zorgprofessionals.

Wachttijd

Aanmeldingswachttijd

Actuele datum: 21 mei 2024. De wachttijd tot intake en behandeling is momenteel ongeveer drie maanden.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u mogelijk ondersteunen in het vinden van passende zorg. Het streven is dat er  binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek aangeboden wordt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders (die een contract hebben met de zorgverzekeraar) en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).